• ÇEVRE BİLİNCİ VE SIFIR ATIK TEMASI

Çevre bilinci, insanların diğer canlılarla, bitkilerle ve doğayla paylaştığı yaşam alanına saygılı bir tutum sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Sıfır atık ise kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesi anlamına gelmektedir.
Meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok edilmesi, doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda; doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşımaktadır.

Örneğin;
• Geri dönüşüm ile üretim maliyetlerinin azaltılması,
• Doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi,
• Çevre koruma bilincinin oluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılması,
• İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması,
• Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi,
• Atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması,
• Çevre bilincinin kuvvetlendirilerek, sıfır atık felsefesinin alışkanlığa dönüştürülmesi gibi konularda yenilikçi, uygulanabilir proje fikirleri beklenmektedir.

About image