• EĞİTİMDE DEĞİŞİM VE İNOVASYON TEMASI

Eğitimde değişim ve inovasyon, bireyleri bilgi çağının gerektirdiği becerilerle donatacak nitelikte bir eğitim için eğitim sürecini daha etkili ve hedef odaklı hale getirebilmektir.
Değişimi ve inovasyonu önemseyerek, eğitimin yenilikçi ruhunu sürekli canlı tutabilmek, yeniden tasarlayabilmek, güncel değişimlere uygun hale getirebilmek önem arz etmektedir.

Örneğin;
• Okul süreçlerine bilim ve mühendislik çalışmalarının entegre edilmesi,
• Eğitim sisteminin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanması,
• Bireylerde ve toplumda değişim, dönüşüm, yenilik ve girişimci bir ruha sahip kültürel yapının oluşturulması ve eğitim sisteminin de bu kültürel yapıyla desteklemesi,
• Etkili öğretim için bilgisayar, internet teknolojisi, yapay zekânın kullanıldığı çalışmaların yapılması,
• Eğitim-öğretim için uygulanabilir iyi uygulama örneklerinin oluşturulması gibi konularda yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir.

About image