• YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASI

Yenilenebilir enerji, güneş ışığı, rüzgar, yağmur, dalgalar ve jeotermal ısı gibi karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğal olarak yenilenen kaynaklardan elde edilebilen enerjiye denir. Enerji verimliliği ise ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarının azaltılmasıdır.
Dünyadaki fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin bir gün tükenecek olması insanları alternatif enerji kaynağı aramaya yöneltmektedir. Ülkemiz rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların geliştirilmesi gerek iklim değişikliğiyle mücadele gerekse enerjide ithal ve fosil yakıt bağımlılığının aşılması açılarından hayati öneme sahiptir. Günümüz teknolojisi ile de bu hedefi gerçekleştirmek mümkündür.

Örneğin;
• Yenilenebilir enerji hibrit uygulamalarının yaygınlaştırılması (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle),
• Tarımsal sulama ve kurutmada enerji verimliliğinin sağlanması,
• İnşaat, konut ve bina sektörlerinde enerji verimliliğinin sağlanması,
• Ulaşımda yenilikçi taşıma ve enerji verimliliği sağlayan sistemlerin yaygınlaştırılması,
• Sanayide temiz üretim ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması,
• Temel enerji tasarrufu konusunda halkın bilinçlendirmesinin ağlanması gibi konularda yenilikçi-inovatif proje fikirleri beklenmektedir.

About image