• GENÇ İSTİHDAMI TEMASI

Genç istihdamı ile işgücü piyasasının sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilerek, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin istihdamının artırılması önem arz etmektedir. Öte yandan günümüzde ekonomik ve teknolojik dönüşüm çok hızlı yaşanmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, beşerî sermaye kaynağımız olan insanlarımızı bu doğrultuda yetiştirmek de büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin mesleki eğitimini değişen ve gelişen koşullara uygun hale getirme noktasında hem dünyada hem de ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip etmek gerekmektedir.

Örneğin;
• Gençler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
• Gençlerin yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
• Gençlerin geleceğin mesleklerine ilgi duymasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Diploma sahibi gençlerin meslekleri ile istihdam edilecekleri iş yerleri arasındaki nitelik uyumunun sağlanması,
• İstihdamda yer alamayan gençlerin profilleri belirlenerek eğitime, işgücüne ve istihdama katılımlarının desteklenmesi gibi konularda yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir.

- Diploma sahibi gençlerin meslekleri ile istihdam edilecekleri iş yerleri arasındaki nitelik uyumu önemlidir. Proje hedef grubu; eğitim seviyesine bakılmaksızın 15-29 yaş aralığındaki gençler olarak belirlenmiştir.

- İstihdamda yer alamayan gençlerin profilleri belirlenerek eğitime, işgücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir yaklaşım gerçekleştirilebilmesine yönelik yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir.

About image