• İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMASI

İklim değişikliği; karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesidir. İklim değişikliği küresel bir problem olsa da günlük hayattaki alışkanlıklarımızı değiştirerek bunu önleyebilir, bir yandan enerji ve para tasarrufu yaparken bir yandan da küresel ısınmayla mücadele edebiliriz. Örneğin;

• Fosil yakıt tüketiminin azaltılması,
• Üretimde geri dönüşüm yoluyla tekrar sisteme kazandırılacak ürünlerin tercih edilmesi,
• Tehlikeli kimyasalların kullanımının sınırlandırılması,
• Biyoçeşitliliğin korunması,
• Yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
• Ulaşımda toplu taşıma ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması,
• Sera gazı salınımının azaltılması için tedbirlerin alınması,
• Üretimde kendine yeten şehirler oluşturarak lojistik hizmetlerin azaltılması,
• Yeni iklim şartlarına uygun bitki deseninin oluşturulması,
• Bölgeye uygun su ayak izi düşük hayvansal üretimin sağlanması,
• Bina yalıtımlarında doğal ürünlerin kullanılması gibi konularda daha iyi bir gelecek için mevcut problemlere sürdürülebilir çözümler sunan yenilikçi proje fikirleri bu tema kapsamında siz gençlerimizden beklenmektedir.

About image