• KIRSAL KALKINMA TEMASI

Kırsal kalkınma, insan yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Diğer bir deyişle kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya benzer kırsal mesleklerden sağlayan birey ve toplulukların, insanca yaşam koşullarına kavuşturulması için ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır.

Örneğin;
• Kırsalda insan refahının artırılması,
• Kırsalda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
• Üretimde katma değerin artırılması,
• Birim alanda daha fazla verim alınmasının sağlanması,
• Lojistik kanalların ve yöntemlerin geliştirilmesi,
• Tarımda örgütlü yapıların güçlendirilmesi,
• Tarladan sofraya olacak şekilde pazarlama kanallarının güçlendirilmesi,
• Tarımsal sürdürülebilirliğin korunması gibi kırsalda hayata geçirilebilecek yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir.

About image