• KÜLTÜREL MİRAS TEMASI

Kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar, kadar; dil, gelenek, dans, müzik, ritüeller gibi yaşayan ama somut olmayan değerler de kültürel mirası oluşturmaktadır.
Büyük bir çeşitlilik içeren ve zengin bir kültürel mirasın sahibi olan ülkemizin kültürel mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir.

Örneğin;
• Kültürel mirasın korunması için toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
• Kültürel miras ögelerinin şehirler için ekonomik değer üretmesi,
• Kültürel mirasın önemine yönelik bilincin artırılması ve yaygınlaştırılması,
• Doğal afetler sonucu gelebilecek hasarları engellemek için çalışmaların yapılması,
• Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gibi yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir.

About image