YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

Başvuru Tarihleri : 06 Nisan 2022 – 23 Mayıs 2022
Başvuru Adresi : projemkop.com
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• KOP Bölgesi illerinde (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) yer alan lise dengi devlet okulları, özel okullar, bilim sanat merkezindeki lise öğrencileri, halk eğitimi merkezlerindeki açık lise öğrencileri (öğrenim yaşı 21 olan) başvuru yapabilecektir.
• Başvuru yapmak için son başvuru tarihine kadar web sayfasında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
• Proje sahiplerinin onaylı öğrenci belgelerini alarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
• Proje sahiplerinin Muvafakatname belgesinin ıslak imzalı halini tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
• Projeye sadece bireysel katılım sağlanabilecektir. Öğrenci birden fazla başvuru yapabilir.
• Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
• Proje kapsamında belirlenen temalar dışında herhangi bir fikir sunulmayacak, sunulan fikirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce herhangi bir proje yarışmasında ödül almış projelerin tespit edilmesi durumunda hangi aşamada olursa olsun söz konusu proje yarışmadan elenecektir.
• Faydalanılan kaynaklar atıf olarak belirtilmeli, intihal yapılmamalıdır.
• Projeler, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı olmamalıdır.
• Kurumlar tarafından yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Projeye başvuranlar, başvuru formunda vermiş oldukları bilgilerin doğruluğunu gerektiğinde ispat etmekle yükümlüdür.
• Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Katılımcılar, projelerinin KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.
• Dereceye giren proje fikirleri KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje şehirlerinde desteklenebilecektir.
• Proje sahipleri sunmuş oldukları proje fikirlerinin şehrinin projesi olduğunu kabul edecektir.
• Projeye başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılmaktadır.
• Projelerin uygulama hakkı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına aittir.
• Proje başvuru formunun en az 250 kelimeden oluşması gerekmektedir.

0546 575 3698