• SUYUN ETKİN KULLANIMI TEMASI

Yaşamın devamlılığı için en önemli kaynakların başında su gelmektedir. Su kaynakları küresel ısınma, nüfus artışı, kentleşme gibi problemlerin tehdidi altında bulunmaktadır. Bu sebeple, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde, suyun israf edilmeyecek şekilde kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Örneğin;

• Mevcut su kaynaklarının korunması,
• Evde ve tarımda kullanılan suların verimli kullanılması,
• Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması,
• Tarla içi sulamanın uzaktan planlanması ve kontrol edilmesi,
• Barajlar, göletler ve açık büyük iletim kanallarındaki buharlaşmanın azaltılması,
• Kuraklığın etkisini azaltacak önlemlerin alınması,
• Canlıların beslenmesini sağlayan daha az su tüketen bitkilerin tercih edilmesi,
• İmalat sanayisinde kullanılan suların verimli kullanılması,
• İşleme tezgâhlarında soğutma amacıyla kullanılan suyun azaltılması ve tekrar ekonomik olarak kullanımının sağlanması,
• Alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi,
• Ekolojik çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması gibi suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik yenilikçi, uygulanabilir proje fikirleri beklenmektedir.

About image