• AKILLI TARIM TEMASI

Akıllı tarım, tarımsal verimliliği artırmak için toprak ve ürün yönetimini ve kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir.
Akıllı tarım uygulamaları ile geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Örneğin;
• Tarım alet-makinalarının teknolojik dönüşümünün ve sensörlü makine kullanımının sağlanması,
• Tarımda inovasyonun sağlanması,
• Tarımda genç girişimcilerin desteklenmesi,
• Tarımda yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
• Tarımda otomasyon kullanımına ilişkin yazılım geliştirilmesi,
• Akıllı bitki besleme ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi,
• Hayvancılıkta robotik sistemlerin kullanılması gibi teknolojiyi tarımla buluşturan, zaman ve maliyet açısından kolaylaştırıcı proje fikirleri beklenmektedir.

About image